Comparison of theoretical vertical displacements of fillers – beam deck bridges and results of load tests ones


Vol. 528 (8) 2016 / niedziela, 28 października, 2018

(in Polish)

Jakub Jarosz

DOI: 10.15199/33.2016.08.26

Volume 528; Issue 8
Pages 92-94

Accepted for publication: 26.06.2016 r.

The paper presents the results of analyses of displacements of fillers – beam dech bridges. Real displacements from load tests are compared with displacements from numerical models. Five railway bridges are analysed. Three types of theoretical models are analysed. In the first model, whole area of concrete cross section cooperates with steel beams (option A – extreme). In the second one, only compressed part of concrete cross section cooperates with steel beams (option C – extreme). In the last type of model, compressed part of concrete cross section and only the part of tensioned concrete cross section cooperate with steel beams (option B – indirect). The methods of calculations of strength properties and zones of concrete cross section, which cooperates with steel beams, are given. The paper shows that theoretical models A (whole area of concrete cross section cooperates with steel beams) give results the most compatible with real displacements.
Keywords: bridges, railway, composite bridges, bridge modeling.
  1. UIC Code 773 Ed. 5 – Recommendations For The Design Of Joist-In-Concrete Railway Bridges, International Union of Railways (UIC), 2010.
  2. Radomski W., M. Czech. 2014. Wyniki próbnego obciążenia mostu kolejowego MK-1 w km 44+128 linii kolejowej E30/C-E30 pod torem nr 2 (praca niepublikowana).
  3. Radomski W., M. Czech M. 2014. Wyniki próbnego obciążenia mostu kolejowego MK-2 w km 44+710 linii kolejowej E30/C-E30 pod torem nr 2 (praca niepublikowana).
  4. Radomski W., M. Czech. 2014. Wyniki próbnego obciążenia mostu kolejowego MK-3 w km 45+878 linii kolejowej E30/C-E30 pod torem nr 2 (praca niepublikowana).
  5. Radomski W., M. Czech. 2014. Wyniki próbnego obciążenia mostu kolejowego MK-4 w km 49+266 linii kolejowej E30/C-E30 pod torem nr 2 (praca niepublikowana).
  6. Radomski W., M. Czech. 2014. Wyniki próbnego obciążenia wiaduktu kolejowego WK-1 w km45+265 linii kolejowej E30/C-E30 pod torem nr 2 (praca niepublikowana).
  7. Furtak K. 1999. Mosty zespolone. Warszawa- Kraków. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Kędzierski B. 1972. Postęp techniczny w mostownictwie. Warszawa. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.
  9. Jarosz J.. 2015. Wpływ ukształtowania konstrukcji mostowych obiektów zintegrowanych na ich przemieszczenia pod obciążeniami. Praca doktorska. Politechnika Łódzka.
Jakub Jarosz, Ph. D. Eng. - Lodz University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering

Jakub Jarosz, Ph. D. Eng.

kubajarosz87@gmail.com

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.08.26