CIPP method for renovation and reinforcement of underground and transport infrastructure


openaccess, Vol. 594 (2) 2022 / środa, 23 lutego, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.02.06

Wysokowski Adam. 2022. CIPP method for renovation and reinforcement of underground and transport infrastructure. Volume 594. Issue 2. Pages 22-25. Article in PDF file

Accepted for publication: 13.01.2022 r.

The underground infrastructure, mainly transmission networks for utilities and other structures buried in the ground, including engineering structures of communication infrastructure, have been built since the time when the first urban agglomerations and communication routes – roads and railroad lines – were established. Many of these objects, or traffic culverts are historical objects. It should be emphasized tha tmost of these objects are still in use, even though their lifespan assumed by general regulations has long been exceeded and they require urgent renovation or reconstruction. This paper presents one of the least invasive methods of rehabilitation of such objects using trenchless technology Cured In Place Pipe (CIPP), which assumptions are consistent with current EU policy for sustainable development.
 1. Donaldson B. 2009. Environmental Implications of Cured-in-Place Pipe Rehabilitation Technology Journal of the Transportation Research Board. DOI: 10.3141/2123-19.
 2. https://www.mswmag.com.
 3. Informacje Komisji Europejskiej dotyczące polityki ochrony środowiska https://ec.europa. eu/environment/ nature/ecosystems/policy/index_en.htm.
 4. Jasiński W., A. Łęgosz, A. Nowak, A. Pryga- -Szulc, A. Wysokowski. 2006. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych. Żmigród: IBDiM Filia-Wrocław 73 s. ISBN: 8391121380.
 5.  Kolonko A, F. Piechurski, P. Popielski, B. Przybyła, A. Wysokowski, D. Zwierzchowski, pod kierunkiem Kośmidrer P. 2021.Wytyczne pt. Badania odbiorowe wykładzin CIPP instalowanych w rurociągach sieci i instalacji zewnętrznych (Projekt). Polskie Stowarzyszenie Technologii Bezwykopowych (PSTB). Kraków.
 6.  Kolonko A. 2003. „Polskie doświadczenia w renowacji przewodów kanalizacyjnych CIPP”. Inżynieria Bezwykopowa (3): 24 – 34.
 7. Materiały dotyczące technologii renowacji przepustów firmy Lanesgroup, (https://www.lanesfordrains. co.uk/company-news/news/new-uv-lining- -technology-just-ticket-rail-culvert-renewal/).
 8. Rowińska W., A. Wysokowski, A. Pryga. 2004. Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych. GDDKiA-IBDiM Żmigród.
 9.  Wysokowski A., J.Howis. 2013. „Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 15.Projektowanie przepustów według eurokodów”. Cz. III. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Listopad –Grudzień.
 10. Wysokowski A., J. Howis. 2010. „Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej – cz. 7. Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz. I. Ogólne zasady obliczeń”. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne. Marzec – Kwiecień.
 11. Wysokowski A. 2020. Influence of single-layer geotextile reinforcement on load capacity of buried steel box structure based on laboratory full- -scale tests Thin-Walled Structures. pp. 1 – 7. ISSN: 0263-8231,, eISSN: 1879-3223.
 12. Wysokowski A. 2019. Trwałość i współczesne technologie wzmacniania przepustów i przejść dla zwierząt, Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 541 – 544, ISBN: 9788376632865.
 13.  Wysokowski A. 2015. „Innowacje w infrastrukturze drogowej w aktualnym programie Unii Europejskiej”. Materiały Budowlane 519 (11).
prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-4547-2453

prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski, Uniwersytet Zielonogórski; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska ORCID: 0000-0002-4547-2453

awysokowski@infra-kom.eu

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.02.06

Article in PDF file