Characteristics of thermal influences on building objects


Vol. 552 (8) 2018 / środa, 23 stycznia, 2019
[in Polish]

J. Ślusarek,
B. Wilk-Słomka

DOI: 10.15199/33.2018.08.21

Volume 552: Issue 8
Pages 83-85
Accepted for publication: 26.06.2018 r.

The article presents issues related to environmental influences, especially thermal and their impact on building elements and structures. Particular attention is paid to the relation between the outside air temperature and the solar radiation intensity expressed by the solar temperature of the outdoor air. It was pointed out that the protection against intensive insulation should be considered already at the design stage. On the basis of several years of measurements of environmental impacts of the local climate, thermal effects on horizontal partitions were illustrated.
Keywords: climate; solar temperature; local climate; thermal stresses.
[1] ASHRAE Handbook Fundamentals, American Society of Heating, Refridgerating and Air Conditioning Engineers, New York 2005.
[2] Basińska Małgorzata, Halina Koczyk. 1997. „Klimat zewnętrzny w badaniach i modelach”. Łódź. Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce.
[3] Basińska Małgorzata, Halina Koczyk. 2001. „Rok reprezentatywny jako odwzorowanie godzinowej zmienności podstawowych elementówi procesów klimatycznych”. Łódź. Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce.
[4] Belok J., Jan Ślusarek. 2003. Trial of insolation effects identification for selected external partitions. Conference „Dynamic Analysis and Modelling Techniques for Energy in Buildings”, Ispra, Italy.
[5] Będkowski Stanisław i inni. 1975. Fizyka budowli. Wrocław. Skrypt Politechniki Wrocławskiej.
[6] Boeker Egbert, Rienk van Grondelle. 2002. Fizyka środowiska. Wrocław. PWN. [7] Czarnecki Lech, Marek Kaproń. 2012. „Budownictwo przyszłości = zrównoważone budownictwo”. Materiały Budowlane (1): 72 – 73.
[8] Kossecka Elżbieta, Dariusz Gawin, Aldona Więckowska. 2001. „Metodyka opracowania typowego roku meteorologicznego dla Warszawy”. Łódź. Konferencja Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce.
[9] Kożuchowski Krzysztof, Joanna Wibik, Jan Degirmendžić. 2005.Metrologia i klimatologia. Warszawa. PWN.
[10] Malicki Maksymilian. 1977. Wentylacja i klimatyzacja. Warszawa. PWN.
[11] Nowak Henryk. 2012. Zastosowanie badań termowizyjnych w budownictwie. Wrocław. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
[12] Pogorzelski Jerzy. 1976. Fizyka cieplna budowli. Warszawa. PWN.
[13] Rietschel Herman, Wilhelm Raiβ. 1972. Ogrzewanie i klimatyzacja. Tom 1. Warszawa. Arkady.
[14] Starosolski Włodzimierz. 1976. Elementy budownictwa uprzemysłowionego. Warszawa. PWN.
[15] Ślusarek Jan. 2008. Problemy trwałości wybranych konstrukcji betonowych. Gliwice. Monografia nr 162. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[16] Ślusarek Jan, Beata Wilk-Słomka. 2010. Procesy termiczne w przegrodach budowlanych o złożonej strukturze. Gliwice. Monografia nr 296.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
[17] Wilk Beata. 2004. „Próba oceny zmienności wybranych parametrów klimatycznych”. Gliwice. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 102: 561 ÷ 568.
prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

dr inż. Beata Wilk-Słomka, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa

prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek

jan.slusarek@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.08.21