Bending capacity of concrete beams modified with steel fibres


Vol. 529 (9) 2016 / wtorek, 23 października, 2018

(in Polish)

Cz. Bywalski
M. Kaźmierowski
M. Drzazga
M. Kamiński

DOI: 10.15199/33.2016.09.23

Volume 529: Issue 9
Pages 66-67
Accepted for publication: 01.07.2016 r.

The article presents themost important design parameters of steel fibre reinforced concrete beams under bending. The paper reviews selected methods of determining the bending capacity of fibre reinforced concrete beams proposed by the various technical committees (CNR, RILEM, EHE). The bending capacities of fibre reinforced concrete beams were calculated according to the algorithms of the listed technical committees, and then were compared with the capacities of beams without fibres.

Keywords: bending capacity, fibre reinforced concrete beams, steel fibres.
  1. CNR-DT 204/2006. 2007. Guide for the Design and Construction of Fiber-Reinforced Concrete Structures, National Research Council.
  2. Glinicki Michał Antoni. 2010. „Beton ze zbrojeniem strukturalnym”. XXV Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk. 10 – 13 marca. PZITB Gliwice.
  3. PN-EN 1992-1-1:2008. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1.
  4. RILEM TC 162-TDF. 2003. „Test and design methods for steel fibre reinforced concrete, σ−ε design method”. Materials and Structures (36): 560 ÷ 567.
  5. Spanish EHE-08. 2010. Code on structural concrete – articles and annexes.
  6. Vandevalle Lucie. 2000. „Postcracking behavior of hybrid steel fiber reinforced concrete”. Materials and Structures (33): 164 ÷ 170.
  • dr inż. Czesław Bywalski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Maciej Kaźmierowski Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • mgr inż. Michał Drzazga Politechnika Wrocławska,Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
  • prof. dr hab. inż. Mieczysław Kamiński „Expertus” Biuro Rzeczoznawstwa Budowlanego prof. Mieczysław Kamiński

mgr inż. Maciej Kaźmierowski

maciej.kazmierowski@pwr.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.09.23