Bearing capacity issue of a renovated stairs in the system „Szczeciński” large-panel prefabricated buildings


Vol. 556 (12) 2018 / poniedziałek, 31 grudnia, 2018

(InPolish)

Z. Woziwodzki

DOI: 10.15199/33.2018.12.26

Volume 556: Issue 12
Pages 79-81
Accepted for publication: 06.11.2018 r.

The following publication presents research results (including bearing capacity assessment) of a flight of stairs in the renovated „Szczeciński” system large-panel prefabricated buildings. Improving technical condition of a stairs usually depends on gres tiling, which increases structural load and may be essential in a staircase safety. Keywords: large-panel construction; „Szczeciński” system; stairs renovation; flight of stairs bearing capacity.
  1. MellerM. 1977. Badanie sztywności oraz pracy sprężystej biegów schodowych Systemu Szczecińskiego. Biuro = Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Bydgoszcz” /maszynopis/.
  2. MellerM.. 1078. Badania biegów schodowych zmontowanych w budynku na OsiedluWyżyny realizowanymprzez Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt-Bydgoszcz” /maszynopis/.
  3. PN-56/B-03260. Konstrukcje żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  4. PN-76/B-03264. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  5. Praca zbiorowa. 1973. Obliczenia statyczne budynku mieszkalnego na osiedlu Kapuściska III w Bydgoszczy. Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt-Bydgoszcz/maszynopis/.
  6. Praca zbiorowa. 1972. Systemy budownictwa mieszkaniowego i ogólnego. Wydawnictwo Arkady.
mgr inż. Zbigniew Woziwodzki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury Inżynierii Środowiska;

mgr inż. Zbigniew Woziwodzki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Budownictwa, Architektury Inżynierii Środowiska;

zbigwoz@utp.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.12.26