Assessment of the technical state of RC existing chimneys according to PN-EN codes


Vol. 525 (5) 2016 / piątek, 1 lutego, 2019

(InPolish)

M. Lechman

DOI: 10.15199/33.2016.05.19

Volume 525: Issue 5
Pages 42-43
Accepted for publication: 08.03.2016 r.

The paper presents the requirements for structural assessment of RC existing chimneys according to PN-EN codes. The essential part of the paper considerations concerns static calculations, especially the resistance of the cross-sections.As an example, the results of the assessment of a tall RC chimney according to PN-EN codes are compared with those used in the past. Conclusions are drawn regarding the applicability of these both approaches. Keywords: RC chimney, technical state, PN-EN codes.
 1. Lechman Marek. 2012. „Ocena bezpieczeństwa istniejących kominów żelbetowych według norm PN-EN”. Przegląd Budowlany (4): 108 ÷ 111.
 2. Lechman Marek. 2006. „Nośność i wymiarowanie przekrojów pierścieniowych elementów mimośrodowo ściskanych. Warszawa, Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej, Rozprawy,Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej.
 3. PN-EN 13084-1:2007 Kominy wolno stojące. Część 1: Wymagania ogólne (ang.).
 4. PN-EN 13084-2:2007 Kominy wolno stojące. Część 2: Kominy betonowe (ang.).
 5. Wolno stojące kominy żelbetowe. Obliczanie i projektowanie wg norm PN-EN, ITB, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 459/2010, Warszawa 2010.
 6. PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.
 7. PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 8 Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru.
 8. PN-EN 206-1:2004, Beton – Część 1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 9. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie.
 10. PN-EN 13791:2008 Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych.
 11. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:04 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2. Badanie nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia.
 12. PN-88/B-06250 Beton zwykły.
 13. PN-88/B-03004 Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
 14. PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.
dr hab. inż. Marek Lechman, prof. nadzw. Instytut Techniki Budowlanej

dr hab. inż. Marek Lechman, prof. nadzw. Instytut Techniki Budowlanej

m.lechman@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.19