Assessment of the impact on the construction process changes in technical and construction regulations. Part 3


Vol. 555 (11) 2018 / poniedziałek, 26 listopada, 2018

(InPolish)

P. Kubica,
R. Krupa,
P. Sulik,

DOI: 10.15199/33.2018.11.13

Volume 555: Issue 11
Pages 46-49
Accepted for publication: 01.10.2018 r.

The article presents an assessment of the impact of changes in the field of fire safety introduced on 1 January 2018 in the Polish Law Technical Conditions [4]. The analysis was carried out on several levels: comparison of the wording of the recipe before and after the change; general indication of the direction of change; assessment of the impact of change on the construction process; assessment of interpretation doubts. The changes are discussed in three part. Keywords: fire safety of buildings; technical regulations; Polish Law Technical Conditions.
  1. Burda Marcin, Rafał Krupa, Przemysław Kubica, Paweł Sulik. 2018. „Wpływ zmian w przepisach techniczno-budowlanych na proces budowlany. Część 1”.Materiały Budowlane 551 (7): 2 – 5.DOI: 10.15199/33.2018.07.01.
  2. Krupa Rafał, Marcin Burda, Przemysław Kubica, Paweł Sulik. 2018. „Ocena wpływu na proces budowlany zmian w przepisach techniczno-budowlanych. Część 2”. Materiały Budowlane 554 (10): 135 – 139. DOI: 10.15199/33.2018.10-42.
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 IV 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku poz. 1422 z późniejszymi zmianami, obowiązującymi do końca 2017 r.). [4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 XI 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.Ust. z 8 XII 2017 r. poz. 2285).
mł. bryg. dr inż. Przemysław Kubica, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarnego kpt. mgr inż. Rafał Krupa, kpt. mgr inż. Marcin Burda, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej; Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Paweł Sulik

p.sulik@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.11.13