Are periodic inspections of buildings necessary?


Vol. 525 (5) 2016 / wtorek, 12 marca, 2019

(InPolish)

D. Kowalski

DOI: 10.15199/33.2016.05.37

Volume 525: Issue 5
Pages 78-79
Accepted for publication: 21.03.2016 r.

Legally required to assess the usefulness of objects and structures for further operation carried out in the maintenance building often reveals cases requiring the intervention of the constructor. The case of brace members excessive buckling in spatial trusses is presented in the paper. This case was identified during routine interim inspection. Keywords: buckling, truss girder, exploitation, redistribution of forces, strengthening.
  1. Kowalski Dariusz. 2007. „Wpływ redukcji kosztów wykonania stalowych konstrukcji budowlanych na ich właściwości eksploatacyjne i utrzymanie”. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej 605: 185 – 192.
  2. Kowalski Dariusz. 2013. „Problemy realizacji inwestycji z zakresu konstrukcji stalowych”. Inżynieria Morska i Geotechnika 34 (5): 355 – 362.
  3. Urbańska-Galewska Elżbieta, Dariusz Kowalski. 2015. Dokumentacja projektowa konstrukcji stalowych w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych. Warszawa. PWN.
  4. PN-B-06200:2002. Konstrukcje stalowe budowlane – Warunki wykonania i odbioru
  5. PN-EN 1090-2:2009Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych, cz. 2.
  6. PN-EN 1993-1-9:2007 Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych. Zmęczenie.
dr inż. Dariusz Kowalski Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

dr inż. Dariusz Kowalski Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

kowdar@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.37