Application of multi-criteria analysis to evaluate and select a roofing solution


openaccess, Vol. 600 (8) 2022 / wtorek, 23 sierpnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.08.13

Apollo Magdalena, Grzyl Beata. 2022. Application of multi-criteria analysis to evaluate and select a roofing solution. Volume 600. Issue 8. Pages 76-79. Article in PDF file

Accepted for publication: 01.08.2022 r.

The aim of this paper is to identify the optimum solution for the roofing material of an office building. Incorporating expert interviews and surveys, three material options were evaluated.The study adopted a multi-criteria MCE analysis, considering 11 evaluation criteria. The study indicated that the most favourable solution was the use of EPDM membrane. Despite the highest upfront costs, in the long term it has numerous advantages.
 1. Marcinkowski R, Banach M. Harmonogramowanie robót budowlanych na podstawie danych kosztorysowych. Przegląd Budowlany 2015; 86, 10: 24–30.
 2. Wysocki RK. Efektywne zarządzanie projektami, VII. Onepress, 2018. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: https://www.empik. com/efektywne-zarzadzanie-projektami-wysocki- robert-k, p1203453011, ksiazka-p.
 3. Byrdy C. Pokrycia dachów płaskich. Inżynier Budownictwa. 2013. https://inzynierbudownictwa. pl/pokrycia-dachow-plaskich/ (dostęp 1 lipiec 2022).
 4. Jaworski KM.Metodologia projektowania realizacji budowy, II.Warszawa:Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: http://styczna.pl/metodologia- -projektowania-realizacji-budowy-p-1116.html.
 5. KsiążekM.Analiza porównawcza wybranych metod wielokryterialnych oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. 2011; 4: 555 – 561.
 6.  Szafranko E.Możliwości zastosowaniametod analizy wielokryterialnej przy doborze rozwiązań materiałowo-technologicznych w konstrukcjach budowlanych. Materiały Budowlane 2015. DOI: 10.15199/33.2015.05.17.
 7. Szafranko E. Analiza wielokryterialna jako narzędzie definiowania czynników doboru rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych wariantów projektów inwestycyjnych. Izolacje. 2017; 9. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1. element.baztech-d7ca27c1-b2ca-49d8-a52d- -11c8b0ad0417.
 8.  Matkowski Z,Adamowski J.Materiały do wykonywania warstw hydroizolacyjnych w dachach płaskich. Izolacje. 2016; 4. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online].Dostępne na: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/ element/bwmeta1.element.baztech-92d63dcd- -cd2b-448f-9d60-d671344c501f.
 9.  Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS 2 kw. 2022. Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., Sekocenbud, Warszawa, Zeszyt 23/2022. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: https://www. sekocenbud. pl/sklep/sprzedaz-wysylkowa/ sekocenbud-informacje-cenowe/informacje- kwartalne-rms/informacja-o-stawkach-robocizny- kosztorysowej-oraz-cenach-pracy-sprzetu- budowlanego-irs-2-kw-2022. html.
 10. Informacja o cenach materiałów budowlanych IMB 2 kw. 2022. OśrodekWdrożeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o. o., Sekocenbud, Warszawa, Zeszyt 20/2022. Dostęp: 1 lipiec 2022. [Online]. Dostępne na: https://www.sekocenbud. pl/sklep/sprzedaz-wysylkowa/sekocenbud-informacje- cenowe/informacje-kwartalne-rms/informacja- o-cenach-materialow-budowlanych-imb- -2-kw-2022. html.
 11. ApolloM, SiemaszkoA,Miszewska E. The selected roof covering technologies in the aspect of their life cycle costs. Open Eng. 2018; 1: 478 – 483, doi: 10.1515/eng-2018-0053.
dr inż. Magdalena Apollo, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-6833-8142
dr inż. Beata Grzyl, prof. uczelni, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-0395-5190

dr inż. Magdalena Apollo, Politechnika Gdańska; Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ORCID: 0000-0002-6833-8142

 magdalena.apollo@pg.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.08.13

Article in PDF file