Analysis of settlements of the main building subsoil 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III – Power plant II


openaccess, Vol. 589 (9) 2021 / czwartek, 23 września, 2021

(Open Access)

Biały Mariusz. 2021. Analysis of settlements of the main building subsoil 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III – Power plant II. Volume 589. Issue 9. Pages 2-5. DOI: 10.15199/33.2021.09.01

Accepted for publication: 19.07.2021 r.

The paper presents the results of static analysis of subsoil settlements the main building of 910 MW power unit in Power plant Jaworzno III – Power plant II. The analysis based on results of drilling, dynamic penetration tests, static penetration CPTU and DMT tests. The calculation of settlements were performed using static method.
  1. PN-81/B-03020. 1981. „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”.
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, Dz. Ustaw poz. 463.
dr inż. Mariusz Biały, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2627-875924

dr inż. Mariusz Biały, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-2627-875924

 mariusz.bialy@polsl.pl