Analysis of precast lintels made of AAC in confined walls


openaccess, Vol. 564 (8) 2019 / środa, 2 października, 2019

(Open Access)

W. Mazur

DOI: 10.15199/33.2019.08.07

Volume 564: Issue 8
Pages 53 – 55
Accepted for publication: 26.07.2019 r.

The paper presents results of experimental tests of reinforced precast lintels made of autoclaved aerated concrete (AAC) loaded with masonry wall. Three types of wall made in natural scale erected as: no confined wall, confined wall and confined wall with additional vertical reinforced concrete confining cores along vertical edges of window opening. Cracks’ propagation and destruction of lintels was analyzed. The tests were monitored by Aramis system for non-contact displacement measurement (Digital Image Correlation) and results were analyzed by GOM Correlate software.
Keywords: autoclaved aerated concrete (AAC); precast lintels; Digital Image Correlation (DIC); confined wall.
[1] Instrukcja ITB nr 391/2003 Projektowanie budynków podlegających wpływom wstrząsów górniczych.
[2] Łukasz Drobiec, Tomasz Rybarczyk. 2019. „Badania ścian z ABK skrępowanych obwodowo”. Materiały Budowlane 560 (3): 4 ÷ 6. DOI: 10.15199/33.2019.04.01.
[3] Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Wojciech Mazur. 2018. „Analysis of AAC precast lintels embedded in walls different construction”. ICAAC – 6th International Conference on Autoclaved Aerated Concrete, September 4-6, Potsdam. Berlin: Ernst & Sohn, a Wiley brand: 367 ÷ 376. DOI: 10.1002/cepa.830.
[4] PN-EN 1356:1999 Badanie właściwości użytkowych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu.
[5] PN-EN-1996-1-1: Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcji murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[6] Rosenhaupt S. 1962. „Experimental Study of Masonry Walls on Beams”. Proceeding of the American Society of Civil Engineering: 137 ÷ 166.
[7] Wojciech Mazur, Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński: „Research of light concrete precast lintels”. Procedia Engineering 161: 611 ÷ 617.
dr inż. Wojciech Mazur, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-6382-1496

dr inż. Wojciech Mazur

wojciech.mazur@polsl.pl