Alternative methods of evaluating the spread of fire through the pipe heat insulation


Vol. 548 (4) 2018 / sobota, 5 stycznia, 2019

(InPolish)

K. Papis,
P. Sulik

DOI: 10.15199/33.2018.04.43

Volume 548: Issue 4
Pages 122-124
Accepted for publication:  05.01.2018 r.

This paper discusses the topic of fire safety in the context of the spread of fire through the pipe heat insulation. The method of testing the pipe heat covering in the terms of reaction to fire together with the evaluation criteria was presented. The most important requirements of these elements are laid down by law.Alternative methods of assessing the degree of the spread of fire through coverings using other two test methods are briefly described. Keywords: heating systems, air-conditioning systems, ventilation systems, pipe covering, heat insulations, reaction to fire, fire spread, fire safety.
  1. PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
  2. PN-EN 13823 Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych –Wyroby budowlane, z wyłączeniem posadzek, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu.
  3. PN-EN ISO 11925-2 Badania reakcji na ogień – Zapalność wyrobów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia – Część 2: Badania przy działaniu pojedynczego płomienia.
  4. PN-EN ISO 1716 Badania reakcji na ogień wyrobów–Określanie ciepła spalania (wartości kalorycznej).
  5. PN-EN ISO 1182 Badania reakcji na ogień wyrobów – Badania niepalności.
  6. PN-EN 15715 Wyroby do izolacji cieplnej – Instrukcje montażu i mocowania do badania reakcji na ogień –Wyroby produkowane fabrycznie.
  7. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.
  8. PN-EN 50399 Wspólne metody badania palności przewodów i kabli – Pomiar wydzielania ciepła i wytwarzania dymu przez kable podczas sprawdzania rozprzestrzeniania się płomienia –Aparatura probiercza, procedury, wyniki.
  9. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002, poz. 690).
dr inż. Bartłomiej Krzysztof Papis Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych dr inż. Paweł Sulik Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

dr inż. Bartłomiej Krzysztof Papis Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Badań Ogniowych

b.papis@itb.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2018.04.43