AAC precast lintels bearing capacity


Vol. 543 (11) 2017 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

Ł. Drobiec,
R. Jasiński,
W. Mazur,
K. Jonderko,
M. Niewiadomski

DOI: 10.15199/33.2017.11.52

Volume 543; Issue 11
Pages 130-133

Accepted for publication: 02.10.2017 r.

The article presents experimental results of several types of precast lintels made of autoclaved aerated concrete (AAC). The test specimens of identical dimensions, differed in geometry of longitudinal and transverse reinforcement. Models were tested according to standard procedures, each time analyzing the morphology of the cracking, the values of the destructive forces and the relationships of load – displacement. The results were compared with the results of the standard procedures calculations.

Keywords: Autoclaved Aerated Concrete; precast lintels; anchorage.
  1. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, A. Piekarczyk. 2013. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 2. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
  2. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, W. Mazur. 2017. "Prefabrykowane nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego - badania i analizy teoretyczne". Cement, Wapno, Beton: 399 - 413.
  3. Hola Jerzy, P. Pietraszek, K. Schabowicz. 2006. Obliczanie konstrukcji budynków wznoszonych tradycyjnie. Wrocław. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.
  4. Kuene K.,M. Boutros. 1998. "Details of reinforcement of autoclaved aerated concrete lintels for shear and anchorage".Vol. 31. Materials and Structures: 536 - 542.
  5. Mazur Wojciech, Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński. 2017. "Research and numerical investigation of masonry - AAC precast lintels interaction". Procedia Engineering 193: 385 - 392.
  6. Mazur Wojciech, Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec. 2017. "Nośność stref przypodporowych nadproży z autoklawizowanego betonu komórkowego". Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska iArchitektury. JCEEA, Kwartalnik, tom XXXIV, zeszyt 64 (3): 281 ÷ 291
  7. Romanowski J. 2001. Nadproża. Projektowanie i obliczenia.Warszawa.WarszawskieCentrumPostępu Techniczno-Organizacyjnego Budownictwa.
Łukasz Drobiec, Ph. D., Eng., Associate Professor - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Radosław Jasiński, Ph. D., Eng. - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Wojciech Mazur, MSc. Eng. - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Krzysztof Jonderko, Tech. - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Marek Niewiadomski, Eng. - Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Wojciech Mazur, MSc. Eng.

wojciech.mazur@polsl.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.11.52