Analysis of non-homogeneous structures in repair and revival processes


Vol. 543 (11) 2017 / poniedziałek, 5 listopada, 2018

(in Polish)

Cz. Miedziałowski,
A. Walendziuk

DOI: 10.15199/33.2017.11.08

Volume 543; Issue 11
Pages 20-21

Accepted for publication: 06.09.2017 r.

The article presents a modelling and analysis method of non-homogeneous materials in building engineering. Proposed approach significantly reduces the number of unknowns in the finite element model. The model proposed can be used in strengthening design, repairs and revaluation of structures.

Keywords: non-homogeneous materials analysis, numerical modelling, revaluation and strengthening of structures.
  1. Choi C. K., M. S. Bang. 1987. „Plate element with cutout for perforated shear wall”. Journal of Structural Engineering 113 (2): 295 – 306.
  2. Chyży Tadeusz, A. Kazberuk, R. Tribiłło. 1997. „Metoda wielopasmowych elementów skończonych w analizie ścian nośnych budynków”. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej 113 (16): 23 – 33.
  3. Dolatshahi K. M., A. J. Aref. 2011. „Two-dimensional computational framework of meso-scale rigid and line interface elements for masonry tructures”. Engineering Structures 33: 3657 – 3667.
  4. Runkiewicz Leonard. 2016. Wzmacnianie konstrukcji żelbetowych. Poradnik. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej.
  5. Walendziuk Adam. 2016. Komputerowa symulacja zmian stanów wytężenia niejednorodnych materiałów i struktur kruchych wywołanych procesami ingerencji zewnętrznej. Rozprawa doktorska. Białystok. Politechnika Białostocka.
Czesław Miedziałowski, Full Professor - Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Adam Walendziuk, Ph. D., Eng. - Bialystok University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering

Czesław Miedziałowski, Full Professor

c.miedzialowski@pb.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.11.08