The analysis of structural elements in Afrykarium building based on SHM system


Vol. 538 (6) 2017 / wtorek, 19 lutego, 2019

(in Polish)

K. Wilde,
A. Mariak,
M. Groth

DOI: 10.15199/33.2017.06.22

Volume 538: Issue 6
Pages 64-66
Accepted for publication: 12.12.2016 r.

The paper discusses the structural health monitoring system implemented in Afrykarium – Oceanarium bulding in Wroclaw. Due to the unusual structural solutions of the object the health monitoring system (SHM) is used with six sub-modules measuring rotations, displacements, strains and temperature changes of selected components. The SHM system provides online information on the structure state and facilitate its maintenance procedures. In this context, 40 m length laminated timber girders and reinforced concrete shield have been analyzed.

Keywords: structural health monitoring, laminated timber, concrete reinforced cantilever.
    [1] http://dolny-slask.org.pl/, dostęp. 01.09.2015.
    [2] Minch Maciej Yan. 2015. „Problemy konstrukcyjne kształtowania wspornika żelbetowego o dużym wysięgu poziomym”. Materiały Budowlane 514 (6): 88 – 89. DOI: 10.15199/33.2015.06.35.
    [3] Minch Maciej Yan. 2015. „Monitoring wytężonych elementów konstrukcji budynkuAfrykarium”. Materiały Budowlane 514 (6): 84 – 85. DOI: 10.15199/33.2015.06.33.
    [4] Projekt wykonawczy monitorowania konstrukcji Afrykarium – Oceanarium we Wrocławiu opracowany przez Wilde Engineering Sp. z o.o. 2014.
    [5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
[6] Wilde Krzysztof. 2013. „Systemy monitoringu konstrukcji obiektów budowlanych”. XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane”: 123 – 140.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

mgr inż. Aleksandra Mariak, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

inż. Michał Groth, Wilde Engineering Sp. z o.o.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

krzysztof.wilde@pg.gda.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2017.06.22