Adaptation of old reinforced concrete chimneys for discharging desulphurised flue gas


Vol. 525 (5) 2016 / poniedziałek, 21 stycznia, 2019

(In Polish)

L. Hawro,
R. Smoleński,
R. Oruba

DOI: 10.15199/33.2016.05.16

Volume 525: Issue 5
Pages 36-37
Accepted for publication: 23.03.2016 r.

The article presents the problem of adaptation of old reinforced concrete chimneys in power plants for flue gas desulphurisation. General construction and material recommendations regarding flue ducts for various desulphurisation technologies were provided. The examples of reconstruction of reinforced concrete chimneys for FGD were presented as well.

Keywords: RC chimneys, Flue Gas Desulphurisation, adaptation.
[1] Alden D., Bochicchio V. 2012. Wet stack design guide. EPRI. Zürich. CICIND.
[2] Barycz Stanisław, Rajmund Oruba, Leszek Hawro. 2001. „Przebudowa znacznie uszkodzonego żelbetowego komina H = 180 m w elektrociepłowni”. XX Konferencja Naukowo- Techniczna „Awarie Budowlane”, Szczecin- Międzyzdroje. Tom 1: 133 – 130.
[3] Hawro Leszek, Piotr Konderla, Ryszard Kutyłowski. 2012. „Wybrane elementy procesu modernizacji komina żelbetowego w Elektrowni Ostrołęka”, Przegląd Budowlany (5): 65 – 70.
[4] de Kreij Albert, David K. Anderson. 2015. „Increasing Power Plant efficiency for safe „wet stack” Operation”. Gdańsk. CICIND Report Vol. 32 No. 1: 109 – 113.
[5] Materiały archiwalne firmy SAVEX S.A. z wykonanych w latach 2000 – 2015 adaptacji kominów przemysłowych dla potrzeb instalacji odsiarczania spalin. Zgorzelec.
mgr inż. Leszek Hawro, SAVEX S.A., Zgorzelec
mgr inż. Roman Smoleński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. AGH - roruba@agh.edu.pl

Full paper is available at Publisher house SIGMA-NOT Sp. z o.o. webpage

DOI: 10.15199/33.2016.05.16