Proposition of repairing and strengthening the brick vault damaged during a construction disaster


openaccess, Vol. 559 (3) 2019 / sobota, 23 marca, 2019

(Open Access)

Ł. Bednarz,
P. Opałka

DOI: 10.15199/33.2019.03.10

Volume 559: Issue 3
Pages 36-38
Accepted for publication: 05.02.2019 r.

Paper presents the causes and scope of damage caused after a construction disaster in a historic church. Several alternative possibilities of using traditional and innovative methods of repairing and strengthening of damaged brick vaults structure were also presented. Keywords: monument; strengthening; repair; construction disaster; brick vaults.
  1. Baran Wiesław. 2018. „Ekspertyza Techniczna. Stan techniczny budynku kościoła pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich po katastrofie budowlanej 4 czerwca 2018 r. wraz z propozycją robót naprawczych”. Opole.
  2. Bednarz Łukasz J. 2018. „Możliwości zastosowania kompozytów do wzmacniania obiektów historycznych”.Materiały Budowlane 549(5):72–74. DOI: 10.15199/33.2018.05.22.
  3. Bednarz Łukasz J., Jerzy Jasieńko, Marcin Rutkowski, Tomasz P. Nowak. 2014. „Strengthening and long-term monitoring of the structure of an historical church presbytery”. Engineering Structures 81: 62 – 75.
  4. Croci Giorgio. 2001. „Strengthening the basilica of St Francis of Assisi after the September 1997 earthquake”. Structural engineering international 11 (3): 207 – 210.
  5. Jasieńko Jerzy,WłodzimierzMajchrzak, Piotr Rapp, Grzegorz Słowek. 2004. „Wzmocnienie konstrukcji sklepienia nad nawą kościoła Przemienienia Pańskiego w Poznaniu”. Cz. II.Wiadomości Konserwatorskie (16): 36 – 46.
  6. Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202).
  7. Valluzzi Maria Rosa, Maurizio Valdemarca, Claudio Modena. 2001. „Behavior of brickmasonry vaults strengthened by FRP laminates”. Journal of Composites for Construction 5 (3): 163 – 169.
dr inż. Łukasz Bednarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego dr inż. arch. Piotr Opałka, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Instytut Nauk Technicznych

dr inż. Łukasz Bednarz, Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

lukasz.bednarz@pwr.edu.pl