Bending strength of historic brick wall with strengthening by GFRP rods


openaccess, Vol. 559 (3) 2019 / sobota, 23 marca, 2019

(Open Access)

D. Sanewski,
R. Wójcik,
Ł. Drobiec

DOI: 10.15199/33.2019.03.09

Volume 559: Issue 3
Pages 33-34
Accepted for publication: 30.01.2019 r.

The article describes the results of testing a strengthened wall made of historical bricks on a lime mortar. The tests were carried out on a 1005 x 970 x 280 mm model, which was cut and then reinforced with composite rods embedded in the grooves of the bed joints on the thixotropic repair mortar. The model was tested by bending in the plane. A good co-operation of the composite rod with the repairmortar and the wall itself was noticed. Significant strength of the reinforced model was obtained. Keywords: strengthening of historical walls; GFRP reinforcement; bending in the plane.
 1. Drobiec Łukasz. 2016. Naprawa rys i wzmocnienia murowanych ścian. XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, tom I: 323 – 398. Szczyrk.
 2. Drobiec Łukasz. 2016. „Efektywność naprawy muru przez zszycie rys”. Inżynieria i Budownictwo 3: 123 – 125.
 3. Drobiec Łukasz, Radosław Jasiński, Jan Kubica. 2008. „Strengthening of cracked compressed masonry using different types of reinforcement located in the bed joints”. ACEE Architecture, Civil Engineering, Environment 4: 39 – 48.
 4. Ismail N., R. B. Petersen, M. J. Masia, J. M. Ingham. 2011. „Diagonal shear behaviour of unreinforced masonry wallettes strengthened using twisted steel bars”. Construction and Building Materials, vol. 25: 4386 – 4393.
 5. Ismail N., J.M. Ingham. 2012. „In-situ and laboratory based out-of-plane testing of unreinforced clay brick masonry walls strengthened using near surface mounted twisted steel bars”. Construction and Building Materials, vol. 36: 119 – 128.
 6. Matysek Piotr,Michał Witkowski. 2013. Badania wytrzymałości i odkształcalności XIX-wiecznych murów ceglanych. XXVI Konferencja Naukowo- Techniczna Awarie Budowlane: 183 – 190.
 7. Matysek Piotr. 2014. Identyfikacja wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności murów ceglanych w obiektach istniejących. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
 8. PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 9. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007E.Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy.
 10. PN-EN 772-1+A1:2015-10E.Metody badań elementów murowych. Część 1: Określenie wytrzymałości na ściskanie.
 11. Sanewski Dariusz. 2017. Wstępne badania wykorzystania kompozytowych prętów do wzmocnienia murowanej ściany zginanej w płaszczyźnie. Wprowadzenie do wybranych zagadnień z inżynierii lądowej. Prace naukowe doktorantów.Wydawnictwo Politechniki Śląskiej: 173 – 180.
mgr inż. Dariusz Sanewski dr hab. inż. Robert Wójcik, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

dr hab. inż. Łukasz Drobiec, prof. PŚ, Politechnika Śląska;Wydział Budownictwa

lukasz.drobiec@polsl.pl