Damage and repair methods of cantilever balconies and galleries


openaccess, Vol. 603 (11) 2022 / poniedziałek, 28 listopada, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.11.02

Matysek Piotr, Koziński Krzysztof. 2022. Damage and repair methods of cantilever balconies and galleries. Volume 603. Issue 11. Pages 6-9. Article in PDF file

Accepted for publication: 28.09.2022 r.

In the paper the causes of damage and the repair methods of cantilever balconies and galleries are presented. Based on the research, it was found that the main causes of damage were poor workamanship and design errors as well as improper use and neglect of renovation. The repair methods to enable the improvement of the technical condition and safe use of cantilever balconies and galleries were given.
 1. Ślusarek J. Ocena stanu materiałów, konstrukcji i izolacji tarasów i balkonów. XII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji. Ustroń 1999, tom I, cz. 2.
 2. Zabielski J, Bogacz P. Problematyka naprawy płyt balkonowych w obiektach zabytkowych, Materiały Budowlane. 2018; 10.
 3. Dębowski J, Firek K. Stan techniczny elementów balkonów w budynkach wielkopłytowych. Przegląd Budowlany. 2015; 6.
 4. Błaszczyński Z., Łowińska-Kluge A.: Trwałość balkonów i loggii – błędy projektowe i wykonawcze, Izolacje. 2013; 7-8.
 5.  Rokiel M. Sposoby naprawy uszkodzeń okapu na tarasach i balkonach. Izolacje. 2020; 4.
 6.  Grochowska E. Ocena stanu technicznego i propozycja naprawy balkonu, na przykładzie balkonu w zabytkowym budynku z przełomu XIX i XX wieku. Przegląd Budowlany. 2013; 9.
 7. Matysek P, Koziński K. Przyczyny uszkodzeń balkonów i galerii wspornikowych – analiza przypadków w stanach zagrożenia bezpieczeństwa, XXX Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2022.
 8.  Ostańska A. Ocena bezpieczeństwa balkonów na wybranych przykładach budynków z elementów prefabrykowanych, XXX Konferencja Naukowo- Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin- -Międzyzdroje 2022.
 9. Piekarczyk A, Starosolski W. Uszkodzenia balkonów spowodowane wpływami termicznymi. XXIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin-Międzyzdroje 2007.
 10.  Drobiec Ł. Uszkodzenia i sposoby napraw balkonów oraz stropów z belkami stalowymi i murowym wypełnieniem. XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Szczecin- Międzyzdroje 2017.
 11.  Drobiec Ł. Typowe uszkodzenia i metody napraw stropów masywnych z belkami stalowymi. Izolacje. 2017; 6.
 12.  Ślusarczyk J, Wójcicki A. Przeglądy i diagnostyka balkonów. Przegląd Budowlany. 2021; 2.
 13. Grudzińska M, Ostańska A. Analiza opłacalności modernizacji termicznej balkonów w budynku wielkoblokowym. Przegląd Budowlany. 2008; 7-8.
dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-7105-639X
dr inż. Krzysztof Koziński, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0001-9165-1930

dr hab. inż. Piotr Matysek, prof. PK, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej ORCID: 0000-0002-7105-639X

 piotr.matysek@pk.edu.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.11.02

Article in PDF file