The development of masonry structures in Poland


openaccess, Vol. 596 (4) 2022 / czwartek, 28 kwietnia, 2022

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2022.04.03

Drobiec Łukasz, Jasiński Radosław. 2022. The development of masonry structures in Poland. Volume 596. Issue 4. Pages 12-14. Article in PDF file

Accepted for publication: 29.03.2022 r.

Masonry structures in Poland have developed significantly over the last twenty-five years. New masonry elements and mortars were introduced, thanks to which the walls are now erected faster and more accurately. The mechanical, thermal, and acoustic parameters of masonry walls were increased. Mortars for thin joints and adhesives for joining masonry elements have been developed. The article presents state and development prospects of masonry structures.
 1. PN-B-03002:1987 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
 2. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
 3.  PN-B-03002:2007 Konstrukcjemurowe. Projektowanie i obliczanie.
 4. PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcjimurowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
 5. Misiewicz L. Rynek materiałów ściennych w Polsce w 2020 roku. Materiały Budowlane. 2020; 4: 8 – 9.
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimpowinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
 7. Drobiec Ł, Jasiński R. Wpływ rodzaju zbrojenia na rysoodporność i wytrzymałość na ścinanie murów z betonu komórkowego. Materiały Budowlane. 2016; 16: 26 – 29.
 8. da Porto F, Mosele F, Modena C. Compressive behaviour of a new reinforcedmasonry system. Materials and Structures. 2011; 44: 565 – 581.
 9. Drobiec Ł. O zastosowaniu dwukierunkowo zbrojonych murowanych ścian wypełniających w budynku wysokościowym. Inżynieria i Budownictwo. 2018; 3: 148 – 151.
 10. DiegoA. Hidalgo-Leiva,Andrés Picado-Arguedas, Natalia Sánchez-Vargas. In-plane cyclic performance of confined partially grouted masonry walls with joint and vertical reinforcement. Engineering Structures. 2021, 112881. https://doi. org/10.1016/j.engstruct.2021.112881.
 11. Muhammad Ibrar, Amjad Naseer, Mohammad Ashraf, Eid Badshah, Shahid Ullah: Evaluation of confined masonry walls with varying sizes of confining elements and reinforcement ratios against cyclic loading. Journal of Building Engineering. 2022, 104094. https://doi. org/10.1016/j.jobe.2022.104094.
 12. Drobiec Ł, Mazur W, Rybarczyk T. Analysis of confined AAC walls under monotonic compression. Engineering Structures. 2022; https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113756.
 13. Fay Liliana, Cooper Paul, de Morais Henriqe: Innovative interlocked soil–cement block for the construction of masonry to eliminate the settlingmortar. Construction and BuildingMaterials. 2014; 52: 391 – 395.
 14.  Buda-Ożóg L, RaczakA, Skrzypczak I, Szylak K. Przykłady obliczeń według Eurokodu 6 oraz metodami probabilistycznymi. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów 2017.
prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343
dr hab. inż. Radosław Jasiński, prof. PŚ, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0003-4015-4971

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa ORCID: 0000-0001-9825-6343

lukasz.drobiec@polsl.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2022.04.03

Article in PDF file