Study of the effect of vibration caused by STATIpile micropile driving on the structure of an existing facility


openaccess, Vol. 609 (5) 2023 / czwartek, 25 maja, 2023

(Open Access)

DOI: 10.15199/33.2023.05.10

Jukowski Michał, Jabłoński Łukasz, Hypki Mateusz. 2023. Study of the effect of vibration caused by STATIpile micropile driving on the structure of an existing facility. Volume 609. Issue 5. Pages 38-41. Article in PDF file

Accepted for publication: 17.04.2023 r.

Aluminum micropiles made in the STATIpile technology are mainly used to strengthen existing buildings and for the foundation of new buildings in complex soil and water conditions. The basis for the analysis of pile-subsoil cooperation are static test loads. The article presents the description and analysis of the research covering: soil conditions; construction of the test stand; course and results of the research; observation of micropile behavior; analysis of results and observations.
 1. PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki.
 2.  DIN 4150-3:2016-12Vibrations in buildings – Part 3: Effects on structures.
 3. BS 7385-2:1993 Evaluation and measurement for vibration in buildings Guide to damage levels from groundborne vibration.
 4. Rainer Massarsch K, Bengt H. Fellenius. Ground vibrations from pile and sheet pile driving. Part 2 – review of vibration standards s. 487 – 501. Georisk 2014.
 5. Jaroń A, Jastrzębska M, Łupierzowiec M. The Influence of Water-JetModification of Soil Conditions on Reduction of Vibrations during Sheet Pile Driving in the Subsoil.World Journal of Engineering and Technology. 2018; 6: 17 – 49.
 6. Stypuła K. O zmianach w normie PN-B-02170 dotyczącej oceny wpływu drgań przekazywanych na budynki przez podłoże. Przegląd Budowlany. 2017; R. 88, 10: 125 – 128.
 7. Ciesielski R, Kawecki J, Maciąg E. Ocena wpływu wibracji na budowle i ludzi w budynkach (diagnostyka dynamiczna). 1993. Wyd. ITB, Warszawa.
 8.  Dulińska J, Kawecki J, Kozioł K, Stypuła K, Tatara T. Oddziaływania parasejsmiczne przekazywane na obiekty budowlane. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. – Kraków: Wydaw. PK, 2014. – 137 s. – Bibliogr. s. 132-137. – ISBN 978-83-7242-792-2.
 9.  Kawecki J, Stypuła K, Kozioł K. Ochrona budynków przed drganiami komunikacyjnymi. W: Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Budownictwo Ogólne: XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 25-28 marca 2015 roku. T. 2, Wykłady. – Bielsko-Biała: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej, 2015. – S. 265-328: rys., schem., tab., wykr. – Bibliogr. s. 322-328. – ISBN 978-83-932934-4-5 (Tom II). – ISBN 978-83- 932934-6-9 (całość).
 10.  Kawecki J, Stypuła K. Oczekiwane rezultaty znowelizowania norm PN-B-02170 i PN-B-02171. W: Awarie budowlane: zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje:monografia/red. nauk. Maria Kaszyńska; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2017; 403 – 409.
 11. Kowalska-Koczwara A, Stypula K. Assessment of the vibration influence on humans in buildings in the standards of different countries. Procedia Engineering. 2016; 161: 970 – 974.
 12. Arne P. Johnson, W. Robert Hannen. Vibration Limits for Historic Buildings and Art Collections. Journal of preservation technology. 2015; 46: 2 – 3.
 13. Amir HamidiAM,Abtin Farshi Homayoun Rooz,Majid Pourjenabi.Allowable Distance from Impact Pile Driving to Prevent Structural Damage Considering Limits in Different Standards. S. M. ASCE/Volume 23 Issue 1 – February 2018.
mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-3750-8281
dr inż. Łukasz Jabłoński, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0002-9221-8335
mgr inż. Mateusz Hypki, FieldLab Laboratorium Terenowe ORCID: 0000-0001-9926-5145

mgr inż. Michał Jukowski, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury ORCID: 0000-0003-3750-8281

m.jukowski@pollub.pl

Full paper:

DOI: 10.15199/33.2023.05.10

Article in PDF file